0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Gavin Carlin
-
-
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
Scott Baker
۴
۱
Davy Proosten
Finished
۱۲:۰۵
Franz Roetzsch
۰
۱
Lukas Wenig
inprogress
۱۲:۲۰
Davy Proosten
-
-
Franz Roetzsch
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Thibault Tricole
-
-
Scott Baker
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Lukas Wenig
-
-
Gavin Carlin
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Davy Proosten
-
-
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Franz Roetzsch
-
-
Gavin Carlin
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Scott Baker
-
-
Lukas Wenig
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Thibault Tricole
-
-
Franz Roetzsch
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Lukas Wenig
-
-
Davy Proosten
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Gavin Carlin
-
-
Scott Baker
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Lukas Wenig
-
-
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Scott Baker
-
-
Franz Roetzsch
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Davy Proosten
-
-
Gavin Carlin
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
  Europe PDC European Tour - Event 12
Andrew Gilding
۶
۸
Dave Chisnall
Finished
۰۰:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید